aNIME INFO

Wang Gu Xian Qiong 2 - Everlasting Immortal Firmament 2

Click to manage book marks

Type: TV Series

Plot Summary: The second season of Wangu Xian Qiong.

Genre: Adventure, Comedy, Fantasy, Shounen

Released: 2018

Status: Ongoing

Wang Gu Xian Qiong 2 - Everlasting Immortal Firmament 2

Loading...
Leave a comment!

RECENT RELEASE